Archive for the ‘จดทะเบียนบริษัท’ Category

คุณต้องการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ (2019-5-10)

คุณอยู่ในธุรกิจที่คุณและคู่ค้าอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนธุรกิจหรือไม่ คุณอาจเริ่มธุรกิจที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือไม่ ความจริงก็คือคุณไม่ต้องลังเลอีกต่อไป การจดทะเบียนบริษัทจะทำให้คุณได้เปรียบหลายอย่างที่คุณอาจไม่เห็นในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปรับปรุงภาพลักษณ์ของคุณ ในการเริ่มต้นเข้าใจว่าบริษัทที่จดทะเบียนบริษัท ที่เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากแตกต่างจากสมาชิก เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นหนี้และสัญญาของบริษัทจดทะเบียนเป็นของธุรกิจไม่ใช่สมาชิก ผลประโยชน์นี้รวมไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหากธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง นี่หมายความว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตการล้มละลายความผิดปกติทางจิตหรือการเกษียณอายุของสมาชิกคนใด ๆ  ทรัพย์สินของจดทะเบียนบริษัทเป็นของและตกเป็นของบริษัทเพื่อให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของหรือในชื่ออย่างเป็นทางการเพื่อให้ทรัพย์สินในการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนสามารถทำสัญญากับสมาชิกและสามารถฟ้องและถูกฟ้องในสัญญาดังกล่าว หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบคือจำนวนคนในบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนต้องไม่เกินห้าสิบคน แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนในที่สาธารณะ แต่ยกเว้นในบางกรณีเช่นหุ้นส่วนบางคนกำลังฝึกอาชีพชาย นักบัญชีทนายนายหน้าตัวแทนสำรวจรังวัดและอื่น ๆ ที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนบริษัทมีความสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐส่งเอกสารการติดต่ออย่างเป็นทางการทั้งหมดไปยังที่อยู่ที่จดทะเบียนของ บริษัท การมีที่อยู่ที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงสำหรับการสื่อสารองค์กรมีบทบาทสำคัญเพราะไม่เพียงแต่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในหมู่สาธารณชน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถแสดงที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนในบันทึกสาธารณะเช่นบริษัทบ้าน จดทะเบียนบริษัทติดต่อจดหมายอย่างเป็นทางการ ที่มีค่าจะถูกส่งไปและรับจากหน่วยงานของรัฐในเวลา สำหรับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่จะให้ที่อยู่สำนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งมอบและรับเอกสารดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ สำนักงานจดทะเบียนบริการอยู่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทดังกล่าวรวมถึงกรรมการ แต่เพียงผู้เดียวที่ทำงานจากที่บ้านที่ต้องการมีที่อยู่สำนักงานที่แยกต่างหากน่าเกรงขามและจดทะเบียนบริษัทจะถูกแสดงในบันทึกสาธารณะ สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นรวมทั้งช่วยให้การติดต่อที่เชื่อถือได้กับหน่วยงานของรัฐมีความน่าเชื่อถือ บริการที่อยู่ที่จดทะเบียนบริษัทยังมีประโยชน์สำหรับ บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่เป็นเจ้าของโดยชาวต่างประเทศบุคคลดังกล่าวต้องได้รับที่อยู่บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินธุรกิจและสื่อสารกับหน่วยงานรัฐบาลในสหราชอาณาจักร ในความเป็นจริงมันเป็นข้อบังคับสำหรับจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวจากมุมมองทางกฎหมายที่จะมีที่อยู่ที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรที่สามารถส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.theiaccount.com/